Slide background
  • Home
  • Kinderbekkenfysiotherapie-onderzoek-behandeling

Kinderbekkenfysiotherapie: onderzoek & behandeling

Kinderen vragen om een eigen benaderingswijze. Veel meer dan bij volwassenen is sprake van een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit dan ook een belangrijke rol.    

Onderzoek

Om goed inzicht in de klachten te krijgen zal er eerst een gesprek plaats vinden. Er zal gevraagd worden om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden.

De kinderbekkenfysiotherapeut kan een functieonderzoek van de bekkenbodem zinvol achten. De manier waarop dat gaat wordt met u besproken. Zo kan uitgezocht worden hoe de bekkenbodemspieren functioneren en of zij goed samenwerken met de blaas en de darmen. Er zal ook gekeken worden naar de manier van ademen en het gebruik van de adem tijdens plassen en poepen.

Maar liefst 68% komt van de klachten af!


Behandeling

Wanneer de kinderbekkenfysiotherapeut een duidelijk beeld heeft van de klachten van het  kind wordt er een behandelplan opgesteld, in samenspraak met ouder(s), kind en eventueel met de verwijzer.

Bij complexe problemen kan het nodig zijn meerdere deskundigen in te schakelen. De kinderbekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken en zal zo nodig en altijd in overleg met de verwijzer, adviseren om bijvoorbeeld een diëtiste of een psycholoog te raadplegen.

De behandeling zal onder andere bestaan uit:

  • uitleg over de 'plas-en poepfabriek';
  • leren aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren;
  • oefenen toiletgedrag;
  • advies over drinken en voeding;
  • eventueel myofeedback (hiermee is op een beeldscherm te zien hoe hard of zacht de bekkenbodemspieren op dat moment werken).

Belangrijke rol voor de ouders

Het is belangrijk dat ouders achter de behandeling staan en meehelpen. Anders zal het kind dat merken en de moed snel verliezen.

Het vergt veel inzet, motivatie en doorzettingsvermogen van het kind en de ouders om de problemen aan te pakken. Ouders krijgen instructies hoe ze hun kinderen thuis het best kunnen begeleiden.

Er is iets te doen aan de klachten van uw kind!

Uit onderzoek is gebleken dat 68% van de kinderen helemaal van hun klachten afkomt en bij nog eens 12% verbeteren de klachten aanmerkelijk. Lees meer informatie over kinderbekkenfysiotherapie >>

Herkent u bovenstaande problemen bij uw kind? Neem dan contact op met uw huisarts of kinderarts of met onze kinderbekken- fysiotherapeut: Ria Cornelisse (via onze receptie).