Skip to main content

peuter fysiotherapie

Uw kind is UNIEK, daarom bieden wij zorg OP MAAT

Kinderfysiotherapie: diagnostiek & behandeling

De kinderfysiotherapeut onderzoekt het kind om een beeld te krijgen van de aard van de problematiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van ouders, verzorgers, verwijzers, andere hulpverleners en van testmateriaal. 

Spelenderwijs

De behandeling wordt spelenderwijs gegeven en is gericht op de belevingswereld van het kind. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei spelmateriaal. 

Speciale praktijkruimte tot 18 jaar / tot 2 jaar aan huis

We beschikken over een praktijkruimte die speciaal is ingericht voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar komt de kinderfysiotherapeut aan huis. 

Advies & begeleiding

Advies en begeleiding aan ouders en verzorgers maakt onderdeel uit van de behandeling. Ouders, verzorgers worden bij de behandeling betrokken, zodat zij op de hoogte zijn van de behandeling en het kind actief kunnen begeleiden. De kinderfysiotherapeut overlegt met en adviseert aan andere disciplines die betrokken zijn bij het kind. Zonodig komt de kinderfysiotherapeut op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school.

Workshops

Ook bestaat de mogelijkheid tot het verzorgen van workshops met betrekking op de motorische ontwikkeling van het kind.

Leest u welke kinderen baat kunnen hebben bij kinderfysiotherapie >>>

 

Wenst u meer informatie of wilt u een afspraak maken? 
Neemt u dan contact met ons op.