Skip to main content

Eerste bezoek

U kunt met een verwijzing van uw arts/specialist of via directe toegankelijkheid (DTF) bij ons terecht.

Intake & onderzoek

Bij de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht middels een intakegesprek en een onderzoek.

Behandelplan

Er zal samen met u - indien nodig - een behandelplan worden opgsteld. Ook wordt indien nodig een vervolgafspraak gemaakt.

Meebrengen eerste bezoek

Neemt u bij uw eerste bezoek mee:

  • een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, ID-kaart, paspoort);
  • een handdoek;
  • uw verzekeringsgegevens.

Verhinderd?

Bij verhindering gelieve uw afspraak uiterlijk 24 uur tevoren af te zeggen. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.