Skip to main content

Verwijzing door arts of specialist

Wanneer nog wel een verwijzing van een arts?

Vanaf 1 januari 2006 heeft u in principe geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapie. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

In een aantal situaties is de directe toegang niet mogelijk en heeft u nog wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Dit is met name het geval voor behandelingen die niet vanuit de basisverzekering worden vergoed en vallen onder de aandoeningen op de zg. 'Chronische lijst'. In dat geval is vaak bij een eerste diagnosestelling een verwijzing van een specialist nodig.

Geldigheidsduur verwijzing

In de meeste gevallen zijn verwijzingen maximaal 12 maanden geldig. Veel verzekeraars vinden het dan nodig dat fysio- of oefentherapeuten opnieuw een verwijzing aan de arts vragen om voor verlenging in aanmerking te komen. U kunt dan bij uw huisarts terecht voor een vervolgverwijzing. Uw fysiotherapeut kan u hierin adviseren.

Bijzondere situaties

Buiten wat hierboven is toegelicht, is er sprake van enkele bijzondere situaties. Zo zijn er enkele verzekeraars die een verwijzing verwachten in het geval een fysiotherapeut geen contract met hen heeft, ondanks dat door de overheid in 2006 directe toegang (DTF) is geintroduceerd voor de gehele beroepsgroep. Ook wordt door enkele verzekeraars een verwijzing verwacht, wanneer een patient een behandeling aan huis nodig heeft. In dat geval meot een arts expliciet op de verwijzing worden aangegeven waarom een huis-aan-huisbehandeling noodzakelijk wordt geacht. Om te voorkomen dat u later de rekening zelf moet betalen, is het belangrijk dat u dat goed bespreekt met uw fysiotherapeut.